Lansering

Arcoma Precision i5

2020/03/24

Toppklassad användarvänlighet och hygien


Med behändiga och tidsbesparande egenskaper som autopositionering, lättrengörliga reglage och en generös, touchbaserad skärm sätter Arcomas Precision i5 en helt ny standard för vad välutvecklad röntgenutrustning kan tillföra.

Arcoma Precision i5 OTC front

 

Snabbt och enkelt, i alla lägen


En intressant utmaning med att utveckla användarvänligheten på Precision i5 var att den behöver fungera optimalt i flera olika lägen – både fysiska och kronologiska. När vi utformade den unika ramen kring skärmen var målet att skapa en greppvänlig produkt som förenklar såväl generell som precis positionering. Placering och utformning av reglage har också utvärderats och raffinerats, med ambitionen att främja tillgänglighet i instrumentets olika positioner.

Användarvänliga reglage och effektiva arbetsflöden innefattar inte bara stunden då ett medicinskt instrument används – efter en röntgenundersökning måste det vara enkelt att rengöra systemet och förbereda det för nästkommande patientbesök.

Tack vare plana ytor och reglage effektiviserar Precision i5 även denna del av vårdpersonalens arbetsdag. Detta frigör tid för andra uppgifter och minskar stress.

 

Vikten av välutvecklad medicinsk utrustning


Under rådande omständigheter i världen blir det otroligt påtagligt hur viktigt det är att vårdenheter och sjukhus har tillgång till högkvalitativ utrustning och tidssparande funktionalitet. Arcoma lyfter genom Precision i5 nivån för vad röntgensystem världen över kan och bör erbjuda sina användare.

Arcoma Precision i5 system

På SHIFT är vi otroligt stolta över detta samarbete och kommer lägga upp en mer utförlig beskrivning i vår projektportfolio inom kort! 

Dela