Kiosk MK2 är ett system, som sedan MSAB släppte den i juni 2015, genast gjort succé.

  • Våra roll
  • Product design
  • Mechanic Design
  • Packaging Design
  • Period
  • 2014

MSAB Kiosk MK2:s distinkta produktuttryck förmedlar teknisk höjd, robusthet, och materialkvalitet. Detta kan avläsas i form, materialval, placering av kontakter, färgsättning och produktuppbyggnaden med det under drift pulserande blåa ljuset. Den visuella upplevelsen är inbjudande och vänlig.

 

Gränssnittet är välkomnande, intuitivt och professionellt.

Avsändaridentiteten är mycket tydlig i produkten.