Yrkesstolthet är ett viktigt uttryck när vi skapa professionella brukarupplevelser. Easy Lasers gränssnitt är ett bra exempel.

  • Våra roll
  • Designstrategi
  • Interaktionsdesign
  • Period
  • 2015-2016

  • Priser
  • IF Design Awards 2017

Easy-Laser XT11 changes the competition on the market from selling instruments to selling rugged hand tools holding instrumental precision. The design gives new user groups higher confidence in their work. The Easy-Laser XT11 and its GUI are designed with the users’ actual environment in focus and handles harsh environments and dirty conditions.

”De intryck vi har fått är att man är mycket imponerad av det grafiska uttrycket och hur lätt Easy Laser XT är att förstå”

 

 

 

 

 

Ikonografi skall vara intuitiv & ha en grafisk kvalitet som stärker varumärket.

 

 

 

 

 

Utformning av gränssnittet är anpassat efter flera plattformar.