Easy Lasers XT skall kännas som

ett robust precisionsverktyg.

  • Våra roll
  • Designstrategi
  • Industridesign
  • UI design
  • Priser
  • IF Design Award 2017
  • Red Dot 2018

Shift har skapat en designstrategi för Easy Laser. Från denna skapades ett verktyg i form av en manual som används av både interna som externa resurser. Denna skapade förutsättningarna för ett effektivt designsamarbete med tydligt fokus på produkt-DNA. Shift’s designinsats omfattade framtagning av ny hårdvara samt grafiskt gränssnitt.