Induktionsvärmare – när rå kraft inte räcker till.

  • Våra roll
  • Produktdesign
  • UX
  • Period
  • 2018

Produkter bör alltid ha sin grund i den ämnade användaren och dennes kontext. Användarmiljön är A och O vid val av material, intuitiv färgsättning och tydlig grafik.

Tillsammans med Alesco har vi tagit fram ACE20 och ACE12 – en ny generations induktionsvärmare med fokus på UX. Detta slagskepp banar vägen för ett evolverat samspel mellan användare och produkter, där Alesco nu lyfter ribban för hela marknaden med hjälp av gedigen produktdesign.

 

Induktionsvärmare används inom tung industri för att värma upp material kring bultar som fastnat. Detta gör det enklare att frigöra dessa bultar utan att skada produkten den håller samman.

Mer om ACE och andra projekt från samma period går att läsa om bland våra nyheter från september 2018!