Design som förvaltar Svensk spistradition.

  • Våra roll
  • Produktdesign
  • Period
  • 2018

Det är ett stort ansvar bevara det svenska hantverket och delar av svensk historia. När Josef Davidssons skulle ta den 150 år gamla vedspisen in i det moderna hemmet behövdes därför nyckeln för att lyckas bevara den svenska spistraditionen. Det strategiska beslutet innebar att anlita en designbyrå.

Under 2018 lanserade Josef Davidssons flera av de vedspisar som SHIFT formgivit åt dem. Bland annat den elegant avskalade JD 227, som har en given plats i moderna hem såväl som lantstället i 50-talsanda. Det är med stor respekt och engagemang som SHIFT har jobbat för att förvalta svensk spistradition. Produktdesign och estetik måste genomsyras av varumärkets och den svenska historien. Samtidigt ska designen evolveras för att passa in moderna miljöer.  Josef Davidssons talar för en kvalitet och produktivitet som vi har stor respekt för. Som designbyrå är vi på SHIFT stolta över att ha arbetat tillsammans med dem. Samarbetet har exempelvis resulterat i dessa mycket varierade designer i JD 227, JD 27, Viking 30 och JD 320.