Libertys gränssnitt handlar om att avstigmatisera användaren och öka känslan av frihet

  • Våra roll
  • Strategic Design
  • Interaction Design
  • Period
  • 2016-2017

SHIFT utformade Liberty UI för Decon med yttersta fokus på användarnas behov och önskemål. Destigmatisering av användaren görs på ett sätt som inte påverkar funktionaliteten. Information och interaktiva element bli synliga endast när det behövs. Detta håller användargränssnittet  rent från visuellt brus vilket ökar användarvänligheten. Vi kallar det adaptiv användbarhet.

”Med många färgval och ”skins” så värnar vi om individens frihet att uttrycka sin egna identitet”