Automatiserad Hjärt- och Lungräddning med ett vänligt utseende!

  • Våra roll
  • Product Design
  • Period
  • 2013

  • Priser
  • Medical Design Excellence Awards

LUCAS är en produkt som används för att utföra HLR. Några av de många fördelarna med att använda en maskin istället för en person vid hjärtkomprimering är att maskinen orkar utföra manövern med samma styrka under lång tid. Till exempel i väntan på ambulans eller under ambulansfärd – men också att den avlastar en person som istället kan kalla på sjukvårdspersonal. Om personal är på plats och har aktiverat LUCAS kan den utföra andra kritiska åtgärder medan apparaten utför hjärtmassagen.