Anpassning av robotar för nya tekniska möjligheter och användning närmre människan.

  • Våra roll
  • Konceptdesign
  • Period
  • 2018

Unibap är ett IT-företag som jobbar med helhetslösningar för robotoptik. Deras produkt IVS (Intelligent Vision System) möjliggör vid montering på en robot att den inte bara kan se sin omgivning, utan även förstå vad den ser.

Detta gör det enklare för människor att ’koda’ vad roboten ska interagera med och på vilket sätt, genom att t.ex. visa hur komponenter ska sitta i förhållande till varandra.

Detta samarbete går att läsa mer om i en artikel av Stora Designpriset, publicerad juni 2018.

 


 

Unibap har haft otrolig framgång med IVS och vann 2017 ’Jumpstart Contractor.’

 

Detta pris innebar att vi fick möjligheten att samarbeta med dem för att ta fram koncept för framtida designer av deras IVS utifrån premissen ’aktiv kylning’ och med möjligheten att denna produkt skulle finnas i robotar och miljöer utanför industrin – alltså närmre människor!

 

 

 

Detta innebar att vi behövde analysera hur en hård produkt kunde få ett formspråk som upplevdes mjukt, men ändå bibehöll ett professionellt och pålitligt uttryck.

 

 

Med inspiration från traditionella hemprodukter kunde vi ta fram varierade koncept. Dessa upplevdes mer familjära och ingav trygghet för användaren.

 

Det slutgiltiga konceptet gick under projektnamnet ’BURGER’.

 

Detta i och med sin konstruktion där en ovan- och underdel fästs vid ett mittparti.