Diskussion

Hur vill vi att vår framtid med AI ska se ut?

2019/09/30

Mjuka värden i en hård framtid – hur vill vi att det ska kännas? 


Designbranschen är just nu fylld av spännande innovationer som lanseras på marknaden. Boston Dynamics robotassistent AI Spot går nu att köpa och använda för inspektion på byggarbetsplatser. Ytterst inspirerande tycker vi på SHIFT!

Detta är bara en av de första avancerade robotarna som vi och våra barn snart kommer ha omkring oss, med mer eller mindre utvecklad AI mjukvara. På kontoret läser vi mycket på temat AI – allt från klassisk sci-fi av Isaac Asimov till modern, vetenskaplig litteratur av Max Tegmark. Man kan säga att robotar och AI kort och gott är ett intresse både på och utanför kontoret och att vi gärna diskuterar det.

Men hur ser våra vänner på det? Hur vill vi att det ska kännas att ha robotar nära oss i vår vardag? Framförallt: hur ser du på det?

Hur är en snäll robot?

Ja, hur är en snäll robot egentligen?


Inom design talar vi mycket om mjuka värden – designkunnandet bakom att styra hur något ska upplevas.

Inbjudande och trevligt, hårt och professionellt, lätt eller tungt. Formspråk och materialval påverkar i allra högsta grad hur vi uppfattar en produkt. ’Snäll’ får här stå för ’något som vi känner oss trygga med att ha nära oss i vår vardag och i våra hem.’ Det här är något som snart måste tillämpas på teknologi de flesta av oss idag mest skymtar i kontrollerad miljö, på internet eller på gatorna i form av autonoma maskiner. Hur ser vår vardag ut om fem år? Om tio?

Kan hårdvara bli mjuk?

Kontextskiften


Produkter vi har omkring oss är raffinerade för att passa in i sin tänka miljö och förstärka de mjuka värdena omkring sig. Ett exempel på detta är IKEA:s nya högtalare SYMFONSK, designad av Vourivirta / A Fredriksson, som bryter mot traditionell form. Ett stycke högteknologisk högtalare behöver inte vara en kantig, svart låda eller förses med display och LED-equalizer. Den kan ha samma formspråk och färg som det den oftast omges av – det du har i ditt vardagsrum.

Google Pixel hakar på samma tåg och förser sin smarttelefon med ett rundat, textilt skal. Det får en produkt som innan var hård och kall att bli mjuk och inbjudande. 

I ett tidigare projekt arbetade vi med svenska Unibap för att ta fram koncept för hur deras IVS (Intelligent Vision System) skulle kunna formges för att passa in i mer människonära robotprodukter. IVS kan förse robotar med syn och förståelse för vad de ser – en teknologi vi tror kommer bli allt vanligare även utanför industrilokaler. Inte helt olikt IKEA och Google tyckte vi att textil skulle kunna tillföra mer människonära egenskaper på vad som i traditionell industrikontext skulle upplevas som en robust robotprodukt. Utifrån denna designprincip klädde vi in delar av roboten i textil och gav den ett så rent och rogivande utseende som möjligt.  

Textile_AI_Robotics_Shift_Design_and_Strategy
Google_pixel_textile_case_2

Vad tror du?


Kommer robotar ha en ’robotestetik’? Kommer vi anpassa dem för att smälta in i den produktkontext de ska vistas i? Eller kommer målet vara biomimetik – att göra dem snarlika människor och djur? 

Robotutseende

Kontextanpassad

Biomimetik

Hur mycket kan alla tre områden överlappa?

Avslutningsvis


Detta är inte ett sponsrat inlägg och SHIFT har ingen inblandning i Boston Dynamics eller IKEA:s lanseringar. Vi tycker helt enkelt de är intressanta att diskutera som samtida och framtida produktfenomen och hoppas att andra vill delta i den diskussionen med oss – via ett tangentbord på internet eller över en kopp kaffe på kontoret!

Dela