Shift Stories är exempel på klientsamarbeten där bevisad positiv effekt finns dokumenterad.

Hur kan vi hjälpa dig med design och vad skulle det kunna innebära för ert företag? Med urvalet nedan vill vi berätta om hur designprojekt leder till ekonomisk tillväxt och kostnadseffektiv markandsföring genom tydlig igenkänningsfaktor och genomarbetad, användarvänlig funktionalitet! Välj ett projekt för att läsa mer.

ACX Power Ascender
ActSafe Systems AB
RayPilot
Micropos Medical
X6
Icomera
Kiosk MK2
MSAB