Under 2014 ökade vi omsättningen med 75% och 2015 är framgångarna ännu större.

Karl-Johan Holm

President and CEO, Icomera

Icomera

X6

Icomeras in-vehicle cellular X6 Router använder senaste tekniken för att möjliggöra uppkoppling till Internet snabbt pålitligt. Kundnyttan är att resenären får en stabil uppkoppling till Internet och kan arbeta och kommunicera ombord. Produkten har bl.a. stöd för Internet, infotainment och streaming som förhöjer resenärens tågreseupplevelse.

För tågoperatören innebär möjligheten att erbjuda säker och stabil uppkoppling en värdehöjande upplevelse som lockar fler resenärer. Det har visat sig vara det resenären värderar högst för att ta tåget framför bil och flyg. Som exempel kan nämnas SJs utveckling från en nettoomsättning på 5690 MSEK 2005, det år Internet ombord introducerades, till 9065 MSEK 2014. SJ uppskattar att två miljoner fler resenärer tar tåget tack vare att man kan kommunicera och surfa ombord.

Design

Icomera påbörjade arbetet med X6 2009 och produkten nådde marknaden under 2011. Utvecklingsarbetet föregicks av ett fokuserat produktstrategiarbete 2008-2009. Icomera bestämde sig för att även låta design vara ett verktyg för att nå framgång.

Designen i sin tur stimulerade produktstrategin i det löpande arbetet. Slutsatsen blev att ta fram en helt egen produkt i ett kompakt format som skulle vara kompromisslöst skräddarsydd för sitt ändamål att klara en tuff miljö och samtidigt hålla hög prestanda. Flera av de strategiska besluten återspeglas i produktdesignen såsom hög miljötålighet, passiv kylning, motståndskraft mot damm, fukt, vatten, brand och vibration.

Designen återspeglar även det taktiska steget att gå från ett traditionellt 19” rackbaserat system och bryta trenden på hur hårdvara för tåg traditionellt ser ut. Detta stötte initialt på mycket  motstånd men har nu slagit igenom hos kunder och tågtillverkare som ett bättre format. Designens produktuttryck och formfaktor har därmed vunnit acceptans och är nu till fördel. Produktstrategin ledde till mindre riskabla beroenden av tredjepartsleverantörer och Icomera har nu fullt ägarskap av hårdvara och produktdesign.

Kunder tar Icomera på allvar och blir imponerade över att helheten kommer från Icomera själva. Designens Look & Feel är en dörröppnare och ett bra första intryck är viktigt för kunder och partners.

Produktuttrycket förmedlar teknisk höjd, innovation, robusthet, materialkvalitet. Den visuella upplevelsen är mjuk, kraftig och samtidigt industriell. Detta kan avläsas i form, material, materialhantering, placering av kontakter, färgsättning och produktuppbyggnaden med den vita serviceluckan. Avsändaridentiteten är mycket tydlig i produkten.

För installation har montören fått en produkt med en formfaktor som är enkel att installera och med lättåtkomliga kontakteringar. LED-arna förmedlar status och kommunicerar tillstånd vid service.

Utvecklingsarbetet med X6:an stärkte även bolaget internt och de anställda kände stark motivation och stolthet för att de faktiskt byggde en produkt som de utan tvekan ser som bäst i världen.
Det har bidragit till att bolaget numera är ett av Sveriges snabbaste växande teknikbolag.

”X6-produktens designspråk förmedlar och förstärker dess inneboende unika egenskaper av världsledande teknologi och robust konstruktion. Detta är givetvis till god hjälp i vår marknadskommunikation och en bidragande orsak till att Icomera är ett av Sveriges mest snabbväxande teknikföretag.”

Karl-Johan Holm
President and CEO, Icomera

Försäljningsutveckling

Icomera har sista tiden vunnit flera upphandlingar. Den ekonomiska utvecklingen har varit mycket stark sedan 2011 fram till idag. Företaget är idag ett av Sveriges snabbast växande teknikbolag och är verksamma i en global bransch med stark tillväxt.

Efter det tvååriga utvecklingsarbetet med X6 gick Icomera från att vara 25-35 anställda till att idag vara 110 anställda i sex länder. Framgången har lett till att ett drygt hundratal personer utanför Icomera är sysselsatta bl.a. med tillverkning, försäljning, installation, service och support.

Lönsamhet

Den ekonomiska utvecklingen har varit mycket god avseende försäljningen av X6 med en god marginalutveckling. Försäljningen relaterad till X6 står idag för över 50% av omsättningen.

 

Antal X6 Marginal X6 År

824 50% 2014/2015

350 40% 2013/2014

150 35% 2012/2013

175 40% 2011/2012

100 35% 2010/2011 (lanseringsår X6)

50 30% 2009/2010