Kiosk MK2 är ett system, som sedan vi släppte den i juni 2015, genast gjort succé. Vi har sålt fler MK2 under sex månader än vad vi gjorde av MK1 under två år.

Joel Bollö
President and CEO, MSAB

MSAB

Kiosk MK2

MSABs Kiosk MK2 erbjuder möjligheten att snabbt återställa mobil data, för brukare som kräver snabb extraktion i en kontrollerad miljö. Det är ett kriminaltekniskt verktyg för poliser, där mobil datasäkring är bara en del av deras arbetsuppgifter.

Med sitt intuitiva pekskärmsgränssnitt är det snabbt och enkelt att återskapa data från mobila enheter. Man kan koppla upp den mobila enheten mot kiosken, peka på skärmen och extrahera data inom några minuter. Kiosken är en nyckelfärdig lösning för mobil rättskriminologi. Den kan skräddarsys efter en organisations arbetsflöden och konfigureras för olika nivåer av kriminaltekniska behov. Detta ger kontroll och en breddad samt förenklad kriminalteknisk process, utan att förlora integriteten i de extraherade kriminologiska bevisen. Kiosken möjliggör för polismyndigheter att undersöka fler mobila enheter snabbare då de kan decentralisera och avlasta centrala rättskriminologiska instanser.

 

 

”Potentialen för Kiosk MK2 är enorm, i den bästa av världar skulle det stå en Kiosk MK2 på varje polisstation världen över. ”

Joel Bollö
President and CEO, MSAB

 

Design

MSAB påbörjade arbetet med Kiosk MK2 2014 och produkten nådde marknaden i juni 2015. Utvecklingsarbetet följde på ett produktstrategiarbete 2013-2014. MSAB valde att frångå sin tidigare produktstrategi – att basera terminalerna på en industriell allt-i-ett-PC – för att istället bygga på en konsumentbaserad allt-i-ett-PC. Denna strategi har lett till lägre komponentkostnader, bättre prestanda, mindre beroende av tredjepartsleverantörer samt en framtidssäkrad produktstruktur.

Kioskens distinkta produktuttryck förmedlar teknisk höjd, robusthet, och materialkvalitet. Detta kan avläsas i form, materialval, placering av kontakter, färgsättning och produktuppbyggnaden med det under drift pulserande blåa ljuset. Den visuella upplevelsen är inbjudande och vänlig. Gränssnittet är välkomnande, intuitivt och professionellt. Avsändaridentiteten är mycket tydlig i produkten.

 

 

”Samarbetet med SHIFT har varit och är en viktig del av vår internationella framgång. SHIFT förstår vår affär och lyckas på ett skickligt sätt förmedla det i designen av våra produkter.”

Joel Bollö
President and CEO, MSAB

Försäljningsutveckling & Lönsamhet

Försäljningen ökade under de sex månader som passerat sedan lanseringen i juli 2015 med 575% jämfört med motsvarande halvår 2014. Försäljning och offerering visar på stort intresse och nyligen vann MSAB en större order till Metropolitan Police Service (MPS) i London.

Den ekonomiska utvecklingen för MSAB har varit mycket stark under de senaste åren. Företaget är idag marknadsledande i en global bransch med stark tillväxt. MSAB har haft sitt bästa resultat någonsin 2015 med en EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) på 56.4 MSEK (14.1) och en EBIT marginal på 24.9% (7.8). Bruttomarginalen på Kiosk MK2 är ca 80% (TB1).

I en omvärld som genomgår så stora förändringar som de vi upplever idag finns ett tydligt ökat säkerhetsbehov. Den digitala evolutionen med nya sociala beteenden medför att framtiden för MSAB och Kiosk MK2 ser mycket ljus ut.