Med design har vi lyckats positionera oss som ett seriöst medicintekniskt företag.

Tomas Gustafsson

VD, Micropos Medical

Micropos Medical

RayPilot

Prostatacancer är den vanligaste och dödligaste cancerformen i vårt samhälle enligt Socialstyrelsens statistik. Micropos Medicals produkt RayPilot® är ett tillbehör till befintlig strålbehandlingsutrustning vars främsta syfte är att minska biverkningar och behandlingstid. Ett enklare sätt att beskriva RayPilot® är att den fungerar som ett GPS-system som exakt anger tumörens position i realtid i förhållande till strålfältet. RayPilot® sänker antalet behandlingar för patienten från dagens ca 40 till 5 genom ökad precision. Detta sparar patienter mycket lidande i form av minskade besvär som urin- och analinkontinens och blödningar.

För vården är det en enorm besparing och innebär en mycket stor effektivisering av patientflödet. 420.000 män i Europa får prostatacancer. En behandling med RayPilot® kostar 10.000kr. Den teoretiska marknadspotentialen är således 4,2 miljarder kronor.

Design

Uppdraget var att skapa en design som skulle göra den enkel och smidig att använda så att själva handhavandet bidrar till patientens upplevelse av trygghet och omvårdnad. Resultatet blev en produkt med funktion och innovation i fokus, där Shift Design & Strategy AB har utgått från lätthet och ljushet i material och färger. Den är tunn, lätt och smidig att transportera för läkare och sköterskor.

RayPilot® har kolfiberinlägg som minimerar vikten och strålningszonen har låg densitet och ingen elektronik för att möjliggöra tagning av bilder. Den har ett integrerat grepp som samtidigt fungerar som hakar för tilläggsmoduler för huvud- och benavlastning. Sladdkopplingar är så kallade ”push & pull” med formade guider för felfri hantering. Tryckknappar är i positiv relief med LED-dioder för att man snabbt och enkelt ska hitta dem i strålningsrummets ljusdämpade miljö. Produktgrafiken visar tydligt i vilken riktning och position patienten ska ligga i. Material och ytor är väl definierade och lättavtorkade. Bikakemönstret är beskrivande genom att inte repeteras i strålningszonen. Typografin är enhetlig, tydlig och vald för att stärka RayPilots® identiteten. RayPilots® ovan beskrivna designelement förstärker det faktum att den är tekniskt unik och har en stark identitet som ger den en tydlig egen ställning som komplementprodukt.

”Designen uttrycker både funktion och precision samtidigt som den signalerar patienttrygghet.”

Tomas Gustafsson

VD, Micropos Medical

 

Marknadsspridning

I dag finns RayPilot® installerat på följande kliniker: Tammerfors Universitetssjukhus, Helsingfors Universitetssjukhus, Cancercentren Centre Léon-Bérard Lyon och Centre Georges François Leclerc i Dijon, privatkliniken Humanitas Gavazzeni i Italien samt flera installationer på gång bland i Turkiet. Micropos Medical har patent i USA och EU.

 

Försäljningsutveckling

RayPilot® består av tre delar, en förbrukningsvara i form av en radiosändare som placeras i tumörområdet, ett mottagarsystem som läggs direkt på befintlig strålbehandlingsutrustning, samt en mjukvara som personalen interagerar med.

Under det det senaste året (2016) har produkten börjat användas fö att möjliggöra en minskning av antalet behandlingstillfällen från 40 till 5 och intresset för detta ökar nu i hela Europa. Under de senaste månaderna har nyinstallationer gjorts  i Frankrike och Turkiet. Micropos ligger nu i förhandlingar med ett tiotal kliniker. Affären består av systemförsäljning med tillhörande patientspecifik förbrukningsvara.