Alla kunder jag pratar med blir imponerade av produktdesignen och det är ett mycket viktigt marknadsstrategiskt  instrument för oss.

Magnus Glans

VD, ActSafe Systems AB

ActSafe Systems AB

ACX


ACX är en del av ActSafe Systems batteridrivna produktutbud av s.k. Rope Ascenders, en transportprodukt som ger brukaren säker och effektiv transport av person eller material. ACX är ultraportabel vilket ger en uppstartstid som är en fraktion av konventionella metoder så som byggställningar eller lyftar, samt ger access där dessa metoder helt enkelt inte är applicerbara. Från de primära brukarnas perspektiv inom t.ex. underhåll och räddningstjänst så ger detta ett effektivt arbetssätt och ökad flexibilitet.

Verktyget ACX:s användningsområde är brett och mångfacetterat. Inom Telekom- och Kraftledningsbranchen så kan det frekventa klättrandet i torn leda till förslitningsskador hos personalen. ActSafe Ascenders kan lätt höja eller sänka en tekniker – inklusive deras utrustning – vilket eliminerar en hel del manuell klättring. ACX är också idealisk för lyftande eller dragande ändamål, det vill säga ett lätt alternativ till trådvinschar. ACX har rönt speciellt stor framgång inom den förnyelsebara energisektorn. Den snabba setupen appellerar vindkraftverken då det innebär kort stopptid på turbinen, samt att den tysta batteridriften är en match för sektorn i sin helhet.

 

 

”Med ACX så har vi befäst vår position som marknadsledare”

Michael Melin

Produktutvecklingschef, ActSafe Systems AB

Design


ACX är tredje generationens Rope Ascender och resultatet av en konsekvent designstrategi – en strategi med brukarens funktionella och emotionella behov i fokus. Design ska inte begränsa brukarens behov att uttrycka sin egen identitet. I sin profession är det viktigt att man känner sig trygg och säker när man arbetar. ACX är designad specifikt för att förstärka brukarens självkänsla och kompetens i sin yrkesutövning – inte bara genom att beakta ergonomi och placering av reglage noggrant, utan även genom att i det initiala förstudiearbetet identifiera psykologiska och funktionella aspekter som exempelvis stolthet och ”körglädje.”

Resultatet av designen är en produkt som smälter in i dess arbetsmiljö och har en härlig mjuk men kraftfullt åkkänsla, som matchar den kompakta mjuka formen.

 

Uppmärksamhet


ACX har förutom mycket uppmärksamhet på industrimässor också erhållit ett IF Design Award 2017 för utmärkt design samt ’Best of the Best’ Red Dot Design Award 2018.

”Sedan lansering av ACX har vi haft en mycket god försäljningsutveckling och produkten har snabbt blivit en succé på den globala marknaden”

Magnus Glans

VD, ActSafe Systems AB

Försäljningsutveckling


  • Försäjningsutvecklingen har varit mycket god för ACX.

 

  • Försäljningen har ökat med 35% (= 6.8MSek)

 

  • Ökning i antalet sålda enheter är 46%

 

  • Täckningsbidraget är 4000 SEK högre än tidigare generation.