Evolving Design!

Med stor respekt & lyhördhet skapar vi på SHIFT förutsättningarna för framgångsrika samarbeten.

Våra processer & verktyg ”evolverar” våra kunders DNA till konkurrenskraftiga produkter & tjänster. 

Produkter & Tjänster


Designstrategi

Avkastning på designinvesteringar står i fokus för oss. Resultatet blir unika kundupplevelser.

Design är direkt relaterat till försäljning och varumärke. Vår egenutvecklade metodik CUE använder företaget (Company), brukaren (User) och uttrycket (Expression) som fokus. Metodiken syftar till att ge kunder en tydlig struktur i att hantera designfrågor för att skapa konkreta mervärden.
 • Varumärkesanalyser
 • Brukaranalyser
 • CUE-Analyser
 • CUE-Strategier
 • Designmanualer
 • Tjänstedesign


Produktdesign

Vi erbjuder differentierande och resultatinriktad produktdesign. Värdet definieras av marknaden.

Det är viktigt att våra kunder känner trygghet genom hela designprocessen oavsett vilka förutsättningar som finns inom kundens organisation.
 • Idégenerering
 • Designkoncept
 • Designförädling
 • 3D design
 • Visualiseringar
 • Designspecifikationer
 • Prototyper


Interaktionsdesign

Vi erbjuder differentierande och användarvänlig interaktionsdesign. Saknas inbäddade system så kan vi genom våra samarbetspartners leverera detta.

Det är viktigt att våra kunder känner trygghet genom hela designprocessen oavsett vilka förutsättningar som finns inom kundens organisation.
 • Idégenerering
 • Flöde & Funktion
 • Designkoncept
 • Designförädling
 • Prototypframtagning
 • Kodning & Implementering


Mekanisk konstruktion

Bästa produktkvalitet är resultatet av att skapa starka koncept som är lätta att producera till ett lågt pris.

Shift Design & Strategi har ett pragmatisk synsätt på innovation och produktutveckling. Idé och genomförande måste mötas på ett sätt som innebär bästa effektivitet till högsta möjliga innovationshöjd.
 • Principkonstruktion
 • Detaljkonstruktion
 • Prototypframtagning
 • Produktionsunderlag
 • Ritningsunderlag


Förpackningsdesign

Vi ser till hela förpackningens livscykel. Kundupplevelsen ska vara som starkast vid själva öppnandet.

Förpackningen ska locka till köp och därför är det viktigt att produkt och förpackning kommunicerar samma uttryck. Vi ser förpackningsdesign som en naturligt del av produktutvecklingen. Grundläggande i vår filosofi kring förpackningen är att den skall vara lätt att hitta, lätt att öppna, lätt att förvara och lätt att återvinna.
 • Idégenerering
 • Prototypframtagning
 • Konstruktionsunderlag
 • Butiksupplevelse
 • Grafik

Vår tydliga designprocess fungerar ihop med alla utvecklingsprocesser & ger konkreta valideringsgrunder.

Vi börjar alla processer med "varför" innan vad & hur. Det lägger grunden för starka värdeerbjudanden!

Skissleveranser siktar brett och visar en stor variation av lösningar som diskussionsunderlag.

Konceptleverans är mer definierade förslag utifrån vad kunden önskat då skissleveransen utvärderats.

Visualisering är tvådimensionell, men så pass utförlig att volym och material går att utläsa.

I regel presenteras 2-3 konceptförslag och utvärderas tillsammans med beställaren.

Vid 3D visualisering tar vi fram en CAD som går att vrida och vända för att utvärdera.